Læge på hospice

Lægerne på Hospice Vendsyssel er ansat ved Team for Lindrende Behandling på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Disse læger tilser patienterne på hospice og er på skift tilstede på  hverdage i dagtimerne.

Lægen på hospice er ansvarlig for den medicinske behandling.

Formålet med den medicinske behandling på et hospice er først og fremmest god symptomlindring, der skal sikre, at patienten er fysisk og psykisk velbefindende i den sidste tid. Behandlingen tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden. Det indebærer, at vi på Hospice Vendsyssel ikke foretager genoplivningsforsøg, med mindre lægen vurderer, at der foreligger helt specielle forhold.

Der forefindes ikke hjertestarter på Hospice Vendsyssel.

På hospice vil der være gode muligheder for at lindre de fleste symptomer.

Det er lægens opgave at sikre, at kvaliteten af den medicinske behandling:

  •  lever op til de bedste standarder, der findes inden for palliativ (lindrende) behandling
  •  opfylder sundhedsmyndighedernes krav til behandling af kronisk syge og døende
  •  indretter sig efter den enkelte patients behov

Lægen indgår i det tværfaglige team:

  • som sikrer et godt samarbejde mellem de enkelte faggrupper
  • som målretter indsatsen over for den enkelte patient

Sygeplejersken har altid mulighed for at kontakte lægerne, også når de ikke er til stede i dagtimerne. Aften, nat og weekender kan sygeplejerskerne træffe en palliativ vagtlæge via telefon.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP