FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver man indlagt på Hospice Vendsyssel?

For at komme på hospice, skal du være henvist til Team for lindrende behandling. Det kan være din praktiserende læge eller en læge på Hospitalet der henviser.

Derefter skal du visiteres til en plads. Det sker via Team for Lindrende Behandling. Så vidt muligt kommer Team for Lindrende Behandling på et etableringsbesøg hjemme hos dig, eller på sygehuset hvis du er indlagt. Her vil de høre om begrundelsen for, at du ønsker en plads på hospice og dine forventninger til et evt. hospiceophold. De vil både fortælle om vores tilbud og vurdere, om du har behov for indlæggelse på hospice.

For at komme på hospice skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have en uhelbredelig livstruende sygdom og en forventet kort restlevetid.
  • Du skal have behov for lindrende behandling på det specialiserede niveau.
  • Du skal selv ønske at komme her.

Hvis Team for lindrende behandling vurderer, at du opfylder kriterierne, vil du komme på venteliste.        Når vi får en ledig plads vurderes, hvem af de visiterede patienter der har størst behov for indlæggelse og tilbyder pladsen til vedkommende. Når du bliver tilbudt en plads, er det som regel med kort varsel.

Kan man blive udskrevet fra Hospice Vendsyssel?

En del af de patienter der bliver indlagt på Hospice er til et symptomlindrende ophold på ca. 14 dage. Det vil sige, at den lindrende behandling kan medføre, at din tilstand bedres eller stabiliseres i en sådan grad, at du kan udskrives fra hospice til eget hjem eller f.eks. til en aflastningsplads. Det kan også ske, selv om indlæggelsen oprindelig skete med henblik på livets afslutning.

Koster det noget at blive indlagt på Hospice Vendsyssel?

Som patient har du ingen økonomiske udgifter forbundet med en indlæggelse på Hospice.

Som pårørende er det muligt at overnatte gratis, dog betales der for alle måltider.

Ønskes hospiceindlæggelse uden for egne Region, betaler man selv transporten fra regionsgrænsen.

Hvordan foregår en hverdag på Hospice Vendsyssel?

Der er meget få faste rutiner. Hverdagen bygges i stedet op med afsæt i dine behov, ønsker og formåen. Vi inddrager dine pårørende i det omfang du ønsker det.

På Hospice Vendsyssel kommer du til at møde mange faggrupper. Vi arbejder tæt sammen om at give dig og dine pårørende en god tid hos os – uanset om dit ophold er midlertidigt, eller om du siger farvel til livet her.

Vi har mange muligheder til at lindre dig som patient. For os handler det altid om at give dig og dine pårørende så god livskvalitet som muligt. Det kan være: medicin, massage, karbad, musik, familiesamtaler, fysioterapi, musikterapi, blomster fra haven, samtaler om liv og død, fred og ro, socialrådgiverbistand, omsorg for pårørende, psykologsamtaler, en tur i haven, gudstjeneste og anden religiøs aktivitet, lækkerier fra køkkenet og meget andet.

På hospice er det sygeplejersker, der står for den daglige pleje og omsorg. Hver dag besøger køkkenpersonalet patientstuerne for at fortælle om dagens ret og for at høre, om patienterne har specielle ønsker og behov.

Læger, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver har funktion både inde på Hospice og ude i Team for lindrende behandling.

Musikterapeuten og præsten er til stede på vores hospice flere gange om ugen. De besøger patienter og pårørende på stuerne efter ønske og behov.

De fleste patienter og pårørende kommer også i kontakt med ledelsen, sekretæren, rengøringspersonalet og serviceteknikeren.

Patienter og pårørende møder også nogle af de ca. 30 frivillige og frivilligkoordinatoren, der er tilknyttet Hospice Vendsyssels Støtteforening.

Må min familie være på Hospice Vendsyssel?

Når du er indlagt på Hospice betegnes det i perioden som dit hjem. Det betyder, at dine pårørende er en helt naturlig del og er velkomne hele døgnet.

Må man have sit kæledyr med på Hospice Vendsyssel?

Det må man gerne, men med en forventning om, at du eller dine pårørende kan varetage pasningen.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP