Opholdet på Hospice

Et ophold på hospice kan være af forskellig art.

På de næste sider kan du få information om hvilke typer af indlæggelser vi har på hospice.

Du kan også læse om hvilke kriterier der er, og hvordan man bliver visiteret til en plads på hospice.

Desuden kan du læse beskrivelse af vores fysiske rammer, og hvilke faciliteter, vi kan tilbyde dig og dine pårørende.

De fleste af patienterne, som indlægges på Hospice Vendsyssel er indlagt til livets afslutning. Du kan her læse mere om, hvordan vi tager afsked på Hospice Vendsyssel.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP