Medarbejdere

Tværfaglighed – et krav i hospiceomsorg

Det tværfaglige team på Hospice Vendsyssel består af læge, sygeplejerske, fysioterapeut, præst, musikterapeut, socialrådgiver og psykolog.

Det er vores opfattelse, at et tæt samarbejde mellem disse grupper er en forudsætning for, at hospiceomsorgen opleves som optimal af patienterne og deres pårørende.

Vi har fokus på både fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemstillinger. Det er nødvendigt, at patientens plagsomme symptomer anskues fra alle disse vinkler.

Faggrupperne skal arbejde ud fra behandlingsstrategier, men skal hele tiden forholde sig åbne over for utraditionelle ønsker og behov fra patienternes side.

Ud over det palliative team består personalegruppen i dag af hospicechef, afdelingssygeplejerske/souschef, sekretær, servicemedarbejdere, pedel, køkkenleder og -assistenter.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP