Håndtering af persondata/rettigheder

Hospice Vendsyssel har en driftsaftale med Region Nordjylland.

Håndtering af persondata og de registreredes rettigheder foregår i overensstemmelse med Region Nordjyllands beskrevne praksis herunder:

https://rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig

Hospice Vendsyssel er som selvejende institution selvstændigt dataansvarlig.

Alle spørgsmål og henvendelser i relation til rettighederne bedes derfor stilet til:

Hospicechef Winnie Poulsen: wip@hospice-vendsyssel.dk

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP