Støtteforeningens bestyrelse

Klaus Nielsen

Formand

Middelbanke 57
9990 Skagen
Tlf: 30 25 47 05
e-mail: klausskagen@gmail.com

Jeanne Engsig

Næstformand

Nordre Skanse 58 B
9900 Frederikshavn
Tlf: 20 92 87 66
e-mail: jeanne.engsig@gmail.com

Bodil Vestergård

Kasserer

Fladbjergvej 41
9900 Frederikshavn
Tlf: 26452480
e-mail: bodilv818@gmail.com

Helene Aaerø

Sekretær

Højvangen 13
9900 Frederikshavn
Tlf: 60149223
e-mail: heleneaaroe@gmail.com

Karsten Hansen

Digetsvej 31
9970 Strandby
Tlf: 98 48 26 92
Mobil: 26 89 29 00
e-mail: karsten@rejstrup.dk

Renate Kæmpe Weilov

Søndergade 78
9900 Frederikshavn
Mailadr.: rewe@frederikshavn.dk

Bonnie Bjerre Rasmussen

Østmarkvej 3
9352  Dybvad
Tlf: 27 83 77 49
e-mail: Bonnie _ rasmussen@hotmail.com

Christian Lorenzen

Stationsvej 15
9970 Strandby
Mobil: 40 56 00 58
e-mail: akahjalp@hotmail.com

Finn M. Aaen

Tuenvej 41, Elling
9900 Frederikshavn
Tlf: 23 29 85 35
Mailadr.: finn4b@gmail.com

Karen Haslund Andersen

Suppleant

Klitlund 24
9900 Frederikshavn
Tlf: 40335405
e-mail: karenogvilly@live.dk

Birthe Rugholm

Revisor

Tinglevvej 7 
9900 Frederikshavn
Tlf: 61 70 63 22
e-mail:  rugholm@tdcadsl.dk

Svend Erik Pedersen

Suppleant

Emilievej 14
9900 Frederikshavn
Tlf: 23 88 58 80
e-mail: s.e.pedersen@privat.dk

Vibeke Bach Hansen

Revisorsuppleant

Regulusvej 4, Kilden
9900 Frederikshavn
Tlf: 40 59 43 01
e-mail: viku@webspeed.dk

Bestyrelsen består af 9 ligeværdige medlemmer. 5 er valgte på generalforsamlingen.                 

De 4 øvrige er repræsentanter for:

Folkekirken:                                             Finn M. Aaen

Dansk Handicap                                                             Bodil Vestergaard

Kræftens Bekæmpelse:                            Jeanne Engsig

Fra bestyrelsen for Hospice Vendsyssel: Renate Weilov

Hospiceleder:

Winnie Poulsen                                        Tlf.: 27598564 eller 53523067
Sundby Brygge 3                                     Mail: wip@hospice-vendsyssel.dk
9400 Nørresundby

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP