Socialrådgiver på Hospice

På Hospice Vendsyssel har vi tilknyttet socialrådgiver, som er ansat i Team for Lindrende Behandling

Socialrådgiverens arbejde er overordnet at yde lindring i forhold til de palliative patienters sociale problemer og bekymringer.

Arbejdsopgaverne er af socialfaglig karakter og vil typisk dreje sig om:

  • Fremtidig forsørgelse – løn, sygedagpenge, pension, efterløn
  • Økonomiske støttemuligheder i forhold til de mange merudgifter, patienterne har, som følge af alvorlig og ofte langvarig sygdom
  • Pensions- og forsikringsordninger, sum ved kritisk sygdom, osv.
  • Legatansøgninger
  • Plejeorlov til pasning og pleje i eget hjem
  • Kørselsordninger, herunder NT handicapkørsel
  • De efterlevendes økonomiske situation, herunder børnetilskud, gruppelivsdækning osv.
  • Råd og vejledning til de efterladte om begravelseshjælp, boligstøtte, skat, mm.

Socialrådgiveren kommer på hospice hver torsdag, men kan udover dette altid kontaktes via én af sygeplejerskerne. Socialrådgiveren er med til de ugentlige tværfaglige konferencer.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP