Musikterapeut på Hospice

Musik skaber samvær, fordybelse, smil og tårer, nærvær, ro og afspænding.

Musikkens evne

  • Musik har en særlig evne til at åbne op til en dybere følelsesmæssig kontakt, hvad enten det er levende musik eller musik spillet på en cd.
  • Musikken har en evne til at bevæge os, og den skaber en mulighed for kontakt.
  • Musikvalget vil altid tage udgangspunkt i, hvem patienten er og hvad hun/han ønsker, og der vil altid være hensyntagen til hvordan patientens ressourcer er.
  • Musikken giver mulighed for at arbejde med eksistentielle livstemaer, psykologiske problemområder og ikke mindst kontakt med ressourceområder.

Det tilstræbes at alle patienter tilbydes musikterapi på deres egen stue.
Musikterapi tilbydes også til de pårørende så længe patienten er indlagt på hospice. I mange tilfælde vælger patienten og de pårørende at modtage musikterapi sammen.

Musikterapien kan bl.a. bruges til afspænding og fysisk og psykisk smertelindring. Den kan være med til at åbne op for samtaler af forskellig art – og kan hjælpe patienten og de pårørende med at reflektere over eget liv/situation eller livet generelt. I andre tilfælde kan det være glæden over at lytte til musik, som man holder af, som er det vigtigste.

Musikterapeuten på hospice har både guitar og klaver som sit instrument, men bruger i mange tilfælde også sin stemme eller musiklytning fra cd sammen med patienterne.

Musikterapeuten kommer på hospice 3 dage om ugen, og deltager i de tværfaglige konferencer.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP