Præst på Hospice

Hospicepræsten kommer fast på hospice to gange om ugen (tirsdag og torsdag) og er til rådighed for nærvær og samtale for både patient og pårørende.

Derudover er der altid mulighed for at tage kontakt til præsten. 

Præsten kan:

  • Være sammen med patient og pårørende i den situation, de er i lige nu. Lytte til ord og tanker om det.
  • Lytte til fortællinger om vigtige perioder eller episoder i patientens liv – både de glade og de svære, fortalt enten af patient eller pårørende.
  • Samtale med patient om de tanker, der melder sig, når døden nærmer sig.
  • Støtte og vejlede I, hvordan man får taget afsked med sine kære.
  • Støtte og vejlede omkring praktisk planlægning af begravelse, salmeønsker m.v. (Begravelse foretages altid af den lokale sognepræst i patientens hjem-sogn)
  • Fortælle historier fra Bibelen, som spejler og kommenterer vigtige spørgsmål i livet.
  • Læse trøsterige vers og sætninger fra Bibelen
  • Synge en salme, bede en bøn, lyse velsignelsen over patienten
  • Holde nadver på patient-stuen for patient og evt. pårørende.

Præsten holder hver 14. dag en kort fælles gudstjeneste i dagligstuen på hospice for patienter, pårørende, personale og frivillige.

Præsten deltager i det tværfaglige samarbejde med det øvrige personale.

Præsten har tavshedspligt

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP