Værdigrundlag

Formålet med den palliative indsats på Hospice Vendsyssel er at give den uhelbredeligt syge og døende bedst mulig livskvalitet i den tilbageværende tid, og en værdig afslutning på livet.

Vores værdier tager udgangspunkt i hospicefilosofien og den palliative indsats, som er udtryk for en helhedsorienteret tilgang til pleje, omsorg og behandling.(https://www.hospiceforum.dk/Hospicefilosofien.2661.aspx)

Formålet med den palliative indsats på Hospice Vendsyssel er at give den uhelbredeligt syge og døende bedst mulig livskvalitet i den tilbageværende tid, og en værdig afslutning på livet.
Indsatsen skal være helhedsorienteret, hvilket vil sige, at det omfatter patientens samlede fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov.

Den tværfaglige professionelle pleje, behandling og omsorg er med til at bevare de værdier, det enkelte menneske og dennes pårørende har med sig. Det tilstræbes, at der skabes rammer for, at livet kan leves med det, der for hvert enkelt menneske giver kvalitet i livet.

Hensigten er hverken at afkorte eller forlænge livet, men at hjælpe patienten og de pårørende til at leve så godt og symptomfrit som muligt, med visheden om at døden er nært forestående. Omsorgen omfatter såvel patienten som dennes pårørende og senere efterlevende.

Den uhelbredeligt syge og døende skal opleve faglighed af høj kvalitet og medmenneskelighed.
Vi tager udgangspunkt i WHO´s definition af begrebet palliativ omsorg.

På Hospice Vendsyssel har vi fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, så der er trygt at være for både patienter, pårørende, frivillige og ansatte.
Hospice Vendsyssel skal være et hus, som giver plads til både spontanitet i huset, udvikling, kreativitet, latter og glæde, tårer og sorgfuldhed.

Vort arbejde bygger på værdier som ubetinget accept, dialog, dristighed, ansvarlighed, respekt, tillid, troværdighed, engagement, nærvær og omsorg.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP