Tilbud til pårørende

Cafe for efterladte

Når man mister en nærtstående ved vi, at tiden efter kan være svær.

På Hospice Vendsyssel tilbyder vi Café for efterladte hver 2. torsdag i de lige uger fra kl. 16.00-17.30.

Caféen er uformelt mødested for dig, der har mistet en pårørende, som var indlagt på Hospice Vendsyssel

Samværet er tænkt som en mulighed for at mødes med andre, der også har mistet en pårørende. Der er mulighed for at udveksle erfaringer og eventuelt at etablere private netværk med andre i sorg

Du kan benytte tilbuddet så længe, du har behov for det – typisk ½ – 1 år.

Hvis du har brug for det, er du velkommen til at tage en anden person med de første gange

En sygeplejerske og en frivillig er værter og der serveres en kop kaffe og lidt sødt

Tilmelding er ikke nødvendig

Pårørendeaften

Én gang i hvert kvartal afholder vi Pårørendeaften på Hospice Vendsyssel.

Hvis du har mistet en nærtstående, vil du nogle uger efter dødsfaldet modtage en personlig indbydelse til at være med til sådan en aften.

Til stede ved disse aftner er der sygeplejersker, som er uddannede sorgrådgivere samt frivillige, der vil sidde med ved bordene.

Aftenen er en blanding af oplæg/undervisning på PowerPoint med facts om sorg, videoklip, personlige fortællinger og input fra jer som pårørende. Der er lagt op til, at man kan deltage i samtalen, eller man kan bare komme og ”være med på en lytter”.

Denne aften, vil du også møde andre pårørende, som er i samme situation som dig

Allehelgen

Ifølge kirkeåret, er Allehelgen det tidspunkt, hvor vi mindes dem, som er døde i løbet af året. Det gør man typisk i kirkerne rundt om i landet.

Dette markerer vi også én gang årligt med en mindegudstjeneste, hvor vi mindes alle dem, som har afsluttet livet på Hospice Vendsyssel igennem året.

Du vil som nærmeste pårørende modtage en personlig indbydelse til denne aften, og der er ingen begrænsning for hvor mange, I må komme.

Aftenen foregår i Abildgård kirke i Frederikshavn og finder sted sidst i oktober/først i november.

Der vil denne aften blive læst navne op og tændt lys for alle afdøde.

Desuden er der fællessang, en tale og sang ved diverse medvirkende.

Efterfølgende er Hospice vært ved en kop kaffe – her er der også anledning til at få hilst og snakket lidt med personale, som deltager.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP