Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel

Foreningen blev stiftet den 25. april 2006 i Frederikshavn og er det synlige udtryk for lokalbefolkningens opbakning til hospice-tanken.

Et af Støtteforeningens store målsætninger har været at nå 1000 støttemedlemmer. Dette mål blev indfriet i august måned 2019. Støtteforeningens bestyrelse kipper med flaget, og vil gøre alt for at holde antallet på 1000 medlemmer og arbejder ihærdigt videre for at få flere medlemmer.

Foreningen har fire hovedformål:

  • At udbrede kendskabet til hospicefilosofien.
  • At stille frivillige til rådighed for Hospice Vendsyssel, med det formål at række medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og døende.
  • At tilbyde besøgstjeneste for alvorligt syge og døende og deres pårørende i eget hjem i Sæby, Skagen og Frederikshavn.
  • At fremme beslutning om 12 pladser til Hospice Vendsyssel.

Støtteforeningen har spillet en aktiv rolle i placeringen af de 6 pladser og sidenhen 9 pladser i Frederikshavn

Vi bruger nu kræfterne på at støtte den nye selvejende institution Hospice Vendsyssel og få de sidste pladser op til de 12 pladser.

Foreningen afholder alle udgifter til driften af det ulønnede, frivillige arbejde på hospice i i hjemmene.

Vil du støtte vores formål og arbejde, modtager vi meget gerne din indmeldelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kunne du tænke dig, at høre nærmere om at være frivillig kan du kontakte:

Koordinator for de frivillige ved Hospice Vendsyssel
Ingelise Nyholm
tlf. 61673560 eller mail. hvfk@hospice-vendsyssel.dk

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for yderligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP