Foredrag

Foredrag/Undervisning

Det er muligt at booke et foredrag med en medarbejder fra Hospice Vendsyssel.
Foredraget indeholder fortællinger om og fra hverdagen på Hospice, og er der mulighed for at bruge projektor, viser vi også gerne billeder.
Et foredrag på 2 timer koster kr. 1.500,-

Vi vil fra Hospice Vendsyssel meget gerne komme ud og undervise andet pleje- og omsorgspersonale. Da vi til daglig arbejder med pleje og omsorg i den sidste del af livet, har vores sygeplejersker bred viden og kompetencer med dette.
Desuden har vi sygeplejersker, som er uddannet sorgvejledere og sygeplejersker, som har specialiseret sig i at arbejde med børn som pårørende.
Vi er åbne for de behov, der nu måtte være i forhold til undervisning. Priser aftales i hver enkelt tilfælde.

Vi tilbyder også kurset ”Sidstehjælp”.
Sidstehjælpskursus er folkeoplysning om døden og har til formål at bibringe almenbefolkningen øget viden om døden og om det at stå i den svære situation, når en nærtstående skal dø. Mange oplever, at de har manglende erfaring i forhold til dette.
Dette kursus tilbydes til både plejepersonale, men også til den almene borger.
Dette er af 4 timers varighed og koster kr. 3.000,-

Ønsker du at booke foredrag/undervisning, så kontakt afdelingssygeplejerske Anni Hansen på mail anh@hospice-vendsyssel.dk eller på tlf. 44226466

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for ydereligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Kontakt

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP