Karen og Tenna har været frivillige siden åbningen af Hospice Vendsyssel i 2008

En stor støtteforening og mange frivillige bakker op om Hospice Vendsyssel og er med til at løse mange af de små praktiske opgaver i hverdagen, så personalet kan koncentrere sig om hovedopgaven at pleje patienterne.

Karen Haslund Andersen og Tenna Lis Sørensen har begge boet i Gærum og var med til det allerførste møde om muligheden for at skabe et hospice i Frederikshavn, som blev holdt på Gærum Skole. Samme aften meldte de sig ind i den nystiftede støtteforening, for de var slet ikke i tvivl om, at det var noget, de gerne ville. Og de blev frivillige fra den første dag, da Hospice Vendsyssel åbnede i 2008.

De frivillige på Hospice Vendsyssel deltager ikke i selve plejen af patienterne, men løser en række praktiske opgaver, især omkring måltiderne, hvor de har værtinderollen. Der er en frivillig på vagt til middag, om eftermiddagen og til aftensmaden alle årets dage. Med op mod 50 frivillige er der ofte rift om vagterne.

Nogle af de frivillige deltager også i vågetjenesten, hvor man tilbyder at være hos den døende, mens den pårørende får lidt søvn eller ordnet nødvendige ting som fx lægebesøg. Det kan både være på hospice og i hjemmet. Både Karen og Tenna har været vågekoner, men er det ikke længere. Karen er dog fortsat besøgsven for en tidligere patient, der nu er tilbage i eget hjem og har været det i halvandet år. Så har ægtefællen mulighed for at komme til gymnastik en gang om ugen.

En stor gruppe af støtteforeningens medlemmer har engageret sig i havegruppen, som sammen med pedellen passer og plejer de udendørs arealer samt det store drivhus. Her er Karen Haslund Andersen også med.

Gennem alle årene har Karen og Tenna haft en særlig opgave med at pynte til jul og påske. Det startede lidt tilfældigt, men så blev det en tradition, at netop de to stod for pyntningen. Nu har de dog givet julepyntningen fra sig – der skal jo også nye kræfter til.

Karen Haslund Andersen fortæller: ”De frivillige hjælper også til ved ”Café for efterladte”, som afholdes hver 14. dag. Her indbydes dem som har mistet en nærtstående på hospice til at være med i et fællesskab med andre i samme situation. Så har køkkenet bagt kage, og vi laver kaffe. I cafeen deltager en sygeplejerske og en frivillig. Cafeen er populær blandt de efterladte, som ofte har behov for at snakke.”

De frivillige står også for en ugentlig sangaften sammen med en lang række musikere fra landsdelen, som på skift medvirker frivilligt. Patienterne sætter pris på sangaftenerne, som de kan deltage i i spisestuen eller nyde gennem den åbne dør til deres stue, alt efter hvad kræfterne rækker til. Og så er der kaffe og te bagefter.

”Hospice Vendsyssel er et fantastisk sted at være – også som frivillig, og derfor er vi her endnu. Vi har fundet en god balance mellem, hvilke opgaver vi løser, og hvilke opgaver personalet tager sig af, og vi oplever at de professionelle sætter pris på vores indsats,” siger Tenna Lis Sørensen.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for ydereligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Kontakt

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP