15 års rejse med Hospice Vendsyssel – Er vi på vej mod nye mål?

What a wonderful world

Anni Hansen, afdelingssygeplejerske/souschef, Hospice Vendsyssel

I løbet af den sidste uge har jeg 2 gange, efter ønske fra de pårørende til en afdød, haft den glæde at spille ”What a wonderful world” mens en kiste kører ned af gangen på Hospice Vendsyssel.

Mens kisten kører, står personalet af respekt for den afdøde og de pårørende stille på gangen, indtil kisten er ude ved rustvognen.
”What a wonderful world”. En sang, som er en hyldest til livet – Kan man overhovedet spille og synge det, når et elsket menneske lige er død?
Kan man overhovedet spille og synge det, når hverdagen er præget af at livet tager sin afslutning og man til daglig arbejder med mennesker, som er i deres livs måske sværeste situation, fordi de mister én af deres nærmeste?

Ja det kan man!

Kan man vænne sig til at arbejde med døden hver eneste dag – og stadig gå på arbejde med glæde?

Ja, det kan man!

Med op til 130 dødsfald på Hospice Vendsyssel om året, så vænner man sig til døden, men den gør stadig et indtryk på os som personale.

Den måde man vænner sig til den på betyder, at vi er blevet bedre til at tale om den, til at være i det lidelsesfulderum med familiens sorg uden at gå i panik og miste vores faglighed.

Død, lidelse og sorg bliver aldrig en ligegyldig oplevelse, som vi er upåvirket af, men det gør et indtryk på os alle, hver gang et menneske forlader denne verden. Et indtryk, vi er meget ydmyge overfor og som vi med tiden bliver bedre til at rumme.
Hospicefilosofien, som hele vores tilgang til patienterne bygger på, er anerkendelsen af det enkelte menneske som unikt og idéen om at give den nødvendige støtte og hjælp, så patienten kan leve fuldt og helt til det sidste. Så en hverdag på hospice handler langt mere om liv end om død. Igennem tværfagligt samarbejde gør personalet dagligt en kæmpe indsats for at patientens sidste tid bliver en leveværdig tid og en tid med livskvalitet på trods af svære livsvilkår.
En sidste tid med livskvalitet behøver ikke at betyde, at hverdagen skal være fyldt med oplevelser eller indtryk. Oftest er det det enkleste og mest simple, gentagelserne og genkendeligheden, som giver livet værdi og indhold. Det kan være den langsomme opvågning til den kendte og dejlige udsigt, eller at det er den samme sygeplejerske som i går, der kommer og siger godmorgen.

På HV er der igennem de 15 år naturligvis sket udskiftning af personale og det bliver en mærkesag for det resterende personale at videregive erfaringer, viden og værdier til nyt personale – altid med den samme målsætning og altid med hospicefilosofien som fundament.
Alle nyansatte får tilknyttet 2 personlige mentorer de første måneder, men det er alles opgave at oplære nyt personale.

Tilgangen til indlagte patienter på et hospice, hvor de fleste lever den sidste tid af deres liv, adskiller sig på mange måder fra tilgangen til patienterne på et sygehus. På hospice handler det mere om at være med døden som et vilkår, at få mest muligt ud af den sidste tid, mere end det handler om at bevare livet.

F.eks. har vi lige haft en patient, som skulle til en statussamtale i kræftambulatoriet i forhold til fortsat behandling. Patienten kommer hjem med en melding om, at hun nok kan få nogle strålebehandlinger, som måske vil forlænge livet lidt og måske vil hjælpe på smerterne. Bagsiden af denne eventuelle behandling er, at hun temmelig sikkert vil få mange gener i form af kvalme, opkastninger, diareer og træthed.

Patienten beslutter sig i dette tilfælde for at sige nej til behandling. Her bliver det en vigtig opgave for sygeplejersken at støtte patienten i det valg – for måske kunne livet blive lidt længere – men hvordan vil kvaliteten af den sidste tid blive?

I kraft af medarbejdernes utrættelige rejse hver eneste dag med at værne om værdierne og målene for Hospice Vendsyssel, så ser jeg hver eneste dag grund til at sige ”What a wonderful world”.

Rejsen har foreløbig varet 15 år, men vi rejser ikke imod en ny destination.

Vi anstrenger os for altid at gøre det bedste og se nye muligheder – men fortsætter mod samme mål – det mål, som sikrer at vores patienter får det bedste, som vi kan give dem.

Den hospicefilosofi vi begyndte at arbejde ud fra i 2008, hvor Hospice Vendsyssel åbnede, den står stadig som målet og fundamentet for vores arbejde.

Fandt du ikke et svar?

Har du brug for ydereligere oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn

Kontakt

Donation

Donationer til Hospice Vendsyssel modtages med taknemmelighed, og anvendes til glæde for både patienter og pårørende, personale og frivillige.

Webbureau ITTP